Vodní rostliny

21. 04. 2020 K jezírkům neodmyslitelně patří vodní rostliny…
Jezírka osázená okrasnými vodními rostlinami vytvářejí v každé zahradě nejen krásný doplněk, ale i příjemný prostor. Některé rostliny neplní pouze funkci okrasnou, ale pomáhají potlačit růst řas, sinic a udržují vodu čistou.
Výběr rostlin je opravdu velký. Dle velikosti a hloubky vodní plochy volíme vhodný sortiment na základě jejich nároků.

DSC_2840.JPG
Vodní rostliny ponořené
Rostliny skryté pod hladinou, nemají funkci okrasnou, ale neodmyslitelně patří do jezírek, protože spotřebovávají oxid uhličitý a zabraňují šíření řas. Patří sem vodní mor, pramenička, či bahnička.  Výsadba v koších místo volného zakořenění je výhodná z hlediska kontroly rozrůstání i budoucí údržby.

Splývající listy na hladině
Do této skupiny neodmyslitelně patří velmi oblíbené lekníny. Jejich kořeny koření na dně jezírek, ale listy jim plovou na hladině.
K břehům jezírek neodmyslitelně patří rostliny, kterým kořeny rostou pod vodou, ale větší část se však tyčí nad hladinou. Vhodné jsou nádoby, umístěné na mělčích stupních jezírka. Sem řadíme suchopýr či ďáblík.

Plovoucí na hladině
Rostliny, které k životu potřebují pouze vodní hladinu. Jejich uplatnění je v malých nádržích, kde dočasně zastiňují hladinu. Použít můžeme vodní hyacint či voďanku.
 

Chcete si osázet nově vybudované jezírko či doplnit stávající sortiment? Neváhejte a přijďte si k nám vybrat...