Balové rostliny 

08. 10. 2019 Ideální doba na  jejich výsadbu

Balové rostliny se vysazují v jarním nebo podzimním období.
Jedná se o rostliny, které se během roku pěstují ve volné půdě. Těsně před jejich expedicí do zahradnických center se tyto rostliny dobývají ze země, balí a následně expedují.
bal-1.jpgPodle velikosti a druhu rostlin se k zabalení kořenového balu používají různé materiály.
Nejčastějším materiálem je jutová nebo látková plachetka, kterou je bal ovázán. Tato plachetka se vlivem prostředí po nějaké době sama rozpadne. Stejně tak i gumové pásky, kterými se někdy stahují menší kořenové baly. Také se můžeme setkat s drátěnými koši, které zpevňují kořenový bal. Ten je vyrobený z pletiva a uzpůsobený tvaru kořenového balu. I tento koš se postupem času v zemi rozpadne.
Rostlinám tedy nehrozí žádné nebezpečí při prorůstání kořenů z balu ven. 
Zabalený kořenový bal nerozebírejme před výsadbou. Důležité je zacházet s těmito rostlinami opatrně, zbytečně s nimi nepohazovat a chránit je před vysušením. Jakákoliv výraznější manipulace, může kořenový bal poškodit.
Pokud si přivezeme rostliny domů a nemůžete je ihned sázet, je velmi důležité rostliny dobře uskladnit. Kořenový bal nesmí být vystaven slunci. Proto jej umístíme do stínu a překryjeme  materiálem, který udržujeme vlhký. 
bal-3.jpgVýsadba se provádí do připravených jam, které by měly být širší a hlubší, než je kořenový bal rostliny. Pokud rostliny vysazujeme do méně kvalitní půdy, je potřeba jámu zvětšit a vzniklý prostor se vyplní kvalitní zeminou nebo zahradnickým substrátem. Nikdy nepoužíváme při výsadbě čerstvý hnůj nebo nevyzrálý kompost. Rostlinu vložíme do připravené jámy i s neporušeným balem a usadíme ji. 
Teprve až je bal usazený, můžeme povolit úvazky, jsou-li baly ovázané provázkem. Případně povolíme drátěný koš u kmínku rostliny.
Velmi důležitá je zálivka. Ihned po výsadbě nově vysazené rostliny zalijeme. Další zálivka se řídí druhem a velikostí rostliny a samotným průběhem počasí.
Pokud rostliny vyžadují oporu, provedeme jejich ukotvení opěrnými kůly. 
Hotovou výsadbu rostlin je vhodné zamulčovat borkou, která chrání rostliny před nadměrným vysycháním a slouží i jako ochrana před zimními mrazíky.

Hurá do toho !