Vánoční čas přichází…

25. 11. 2019 Doba adventní je pro všechny časem očekávání.

Pro většinu lidí vůbec to nejkrásnější období v roce.
Samotné slovo advent pochází z latinského slova "adventus", neboli příchod. 
Jedná se o začátek liturgického roku období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. 
Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. Čtyřtýdenní adventní doba končí se západem slunce o Štědrém večeru. 

S adventem je spojen největší symbol, a to adventní věnec, který nese 4 svíčky. Věnec představuje symboliku Kristova kříže a má jasně daná pravidla, jak by měl vypadat. Větývky jehličnanů či cesmíny, ze kterých je vyroben, představují život. 
Dříve se používaly i holé slaměné věnce, které odháněly zlé duchy a tím zajišťovaly do domu požehnání. 
bily-venec!!.jpg
Zvyky a tradice 
  • V tomto předvánočním čase hospodyňky uklízejí domácnosti, pečou voňavé cukroví a velmi oblíbené medové perníčky, které mají tradici již od 12. století. 
  • Přineste si domů na svátek svaté Barbory větvičku, která by do Vánoc měla vykvést. Komu větvička rozkvete, přinese do domu štěstí a svobodným dívkám zaručí svatbu. 
  • Určitě nesmíme zapomenout, že 5. prosince do našich domácností chodí na „zlobivé děti“ Mikuláš, čert a anděl. 
  • Zavěste si větvičku jmelí a podle tradice přinese do domu štěstí, požehnání a vzájemnou lásku. 
jmeli.jpg
  • Vánoční stromky, které všichni s velkou radostí zdobíme buď 23. prosince večer nebo na Štědrý den ráno, mají svůj původ ve zdobení lidských obydlí chvojím. A to na ochranu před vším zlým. V posledních letech se ve městech a obcích rozsvěcují vánoční stromky, a to právě na první adventní neděli. Zde si lidé společně zazpívají, okoštují cukroví a teplý grog.
  • V období adventu se také zpívají adventní koledy, které jsou sestaveny podle biblických příběhů. Zpívaly se na ranních mších v kostelích ještě za tmy.
První, neboli železná adventní neděle v tomto roce připadá na 1. prosince. Bronzová neděle 8. prosince, stříbrná 15. prosince a zlatá připadá na 22. prosince.

Zapomeňte jednou v roce na všechny starosti. Vychutnejte a užijte si krásné a nezapomenutelné okamžiky s rodinou, přáteli ale i kamarády, které máte rádi. 

Krásný a pohodový adventní čas přeje celý tým ZC Brabec